FAMILIESAM

MENFØRING

 

 

Lovkrav efter den 1 juli 2018

Det kan virke umuligt, når du læser om
de nye krav, men før du giver op, så ring
til os for vejledning og eventuel aftal tid
til et personligt gratis møde!

 

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokra-tiet har i enighed besluttet sig for Reform 1 juli 2018 af reglerne om ægtefællesammenføring, med nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet, skærpet boligkrav, forhøjet  bankgaranti på 100.000 kr. nye sprog- og uddannelseskrav til BEGGE ægtefæller m.v.

Det vil desværre betyde for de fleste med permanent opholdstilladelse, at de ikke kan gennemføre en familiesammenføring af deres ægtefælle og børn.

Mindst hver anden danske statsborger vil heller ikke kunne gennemføre en ansøgning om familiesammenføring, men disse har mulighed for at flytte til et andet EU -land. Se vor www.Den-Svenske-Model.dk og www.Den-Tyske-Model.dk

 
Du kan læse mere her
Kontakt os:  

Tlf. +45 26223611 eller +45 88709898

Læse mere på vor website www.Indvandrerraadgivningen.dk

 
 
      Familiesammenføring ægtefælle efter 1 juli 18.          
   
I skal være gifte og være over 24 år.
Din ægtefælle skal dokumenteret mindst en gang have været på visa i DK
Du må ikke have modtaget kontanthjælp/lignende ydelser de sidste 4 år.
Du skal råde over en lejlighed til 2 personer på mindst 40 m2, plus 20 m2 ekstra pr. barn. Din lejlighed må ikke ligge i et ghettoområde.

Du skal kunne betale en bankgaranti på 100.000 kr kr.

Din ægtefælle skal bestå en sprogprøve senest 6 måneder og som noget nyt også 9 mdr. efter familiesammenføring, får denne lov til at blive i DK.
Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand, hvad er er umuligt og en afbetalingsordning bliver ikke accepteret. Gælden til det offentlige må ikke overstige 116.127,58 kr.
  I udlændingelovgivningen, uanset om det før eller efter 1 juli 2018, er der indført en statsafgift på ansøgninger om familiesammenføringer for at  købe en nødvendig sagsID nr. på 6.700 kr.
 

Det nye integrationskrav betyder, at ægtefællesammenføring normalt kun kan gives, hvis ægtefællerne eller samleverne samlet set opfylder fire ud af seks krav.

01Ufravigeligt krav Den danske statsborger, der søger om familiesammenføring, skal kunne bestå en prøve i Dansk 3. Dette krav er ufravigeligt.

02Arbejde - dansker Den danske statsborger, der søger om familiesammenføring, skal have haft arbejde i Danmark i mindst fem år.

03Uddannelse - dansker Den danske statsborger, der søger om familiesammenføring, skal have mindst seks års uddannelse i Danmark - heraf mindst et års uddannelse ud over grundskolen.

Uddannelse ud over grundskolen omfatter et års fuldtidsuddannelse på en kompetencegivende uddannelse. 10. klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen.

04Sprog - udlænding Den udenlandske ægtefælle skal kunne engelsk på B1-niveau eller bestå en prøve i Dansk 1.

05Arbejde - udlændin Den udenlandske ægtefælle skal have haft fuldtidsarbejde eller egen virksomhed i de seneste tre af fem år.

06Uddannelse - udlænding Den udenlandske ægtefælle skal have været i gang med en uddannelse i mindst et år på et niveau, der svarer til en dansk videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse.  

N.B.: Der stilles meget større krav til dokumentationen af disse krav. Der er oprettet 2 nye organer til at kontrollere ægtheden af dokumenterne og til at kontakte myndighederne i hjemlandene, arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner m.v.

   

FÅ GRATIS RÅDGIVNING OM FAMILIESAMMENFØRING HOS

INDVANDRERRÅDGIVNINGEN !

  Kontakt:
   
 
 
Indvandrerrådgivningen
Landsdækkende Rådgivning  Countrywide Counselling
 
Silkeborgvej 229 -butikken
DK 8230 Åbyhøj  
(Århus - ved Åbyhøj Torv - bus nr. 11, 15 og 5A)
Tlf. + 45 88709898  Tlf. + 45 26223611

 

 

Vi er en privat forening - rådgivning er gratis, men ikke sagsbehandling!

 
  Den Svenske-Model eller Tyske - EU- Familie sammenføring
 
  Indvandrerrådgivningen hjælper vi med vejledning om at komme til Sverige, Tyskland  eller et andet EU-land. Vejledning i at udfylde ansøgningsblanketter ved ansøgning om opholds tilladelse til din ægtefælle eller nærmeste familie i Sverige eller et andet EU land. Vi vejleder skriftligt om den nødvendige dokumentation og foretager ansøgningen om tilbage føring af din udenlandske ægtefælle/familie til Danmark og meget mere. Læs mere her...                                                                                                  
Få rådgivning om familiesammenføring via EU lovene!


  Familiesammenføring af Børn - efter den1 Juli 2012
 
Regel bliver at børn op til 6 år kan familiesammenføres uden integrationsvurdering for at kunne bo  med deres far eller mor i Danmark. For børn over 6 år, vil der blive lagt vægt på, om deres forældre i Danmark er velintegrerede –  og om forælderen i hjemlandet reelt ønsker at tage sig af det barn, de har med at gøre. Den herboende skal selvfølgelig også opfylde de almindelige krav til familiesammenføring. Loven er vedtaget!
Læs mere på www.Nyidanmar.dk

Få gratis rådgivning - Familiesammenføring af Børn hos Indvandrerrådgivningen

Vil du invitere din ægtefælle/barn til Danmark på visa - se vor www.Visum-invitation.dk
 
     
 
www.Indvandrerraadgivningen.dk      /      postmaster@Indvandrerraadgivningen.dk
Indvandrerrådgivningen Landsdækkende Rådgivning  
  © Familiesammenføring 2012 Powered by Edezigners.com